متن بی وفایی دنیا + عکس نوشته احساسی بی وفایی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره وفای دنیا و عکس استوری بی وفایی و عکس نوشته غمگین بی وفایی و متن بی وفایی دنیا و عکس نوشته احساسی بی وفایی و اشعار بی وفایی و شعرهای کوتاه بی وفا بودن را مشاهده کنید.

متن بی وفایی دنیا

متن بی وفایی دنیا

با عشق به من به من خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی !

—–

به خدا بگو:
زمستانش سرد نیست
جمع کند تکرار فصلهایش را !
من در تابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان سائیده ام…

متن بی وفایی دنیا

گر بسوزی بند بندم از جفا

من وفای تو به جان دارم به جان…

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

متن بی وفایی دنیا

عکس نوشته نامردی

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .

متن بی وفایی دنیا

در این روز متولد شد دخترکی با آرامشش
آدمی ک کنون آدمک میخوانندش
انسانی ک انسانیت دغدغه است برایش
دوستی ک رفاقت اولویت است برایش
کسی ک صداقت مهم است برایش
تولدت مبارک آدمک قصه های پر شور و نشاط
تولدت مبارک آدمک قصه های پر از روح
تولدت مبارک آدمک قصه های پر از دغدغه…
تولدت مبارک

متن بی وفایی دنیا

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

متن بی وفایی دنیا

سخت است ؛ خیلی سخت !
وقتی بدانی او کجای زندگی توست ،
اما ندانی تو کجای زندگی او هستی !

عکس نوشته بی وفایی

بوسه ی چشم تو بر شعر من ای یار خوش است
شاعر چشم تو بودن به چه بسیار خوش است

از تو دل کندن و دوری به خدا ممکن نیست
بهر تو شعر سرودن با دل زار خوش است

شهره ی شهر تویی غیر تو دلداری نیست
دل سپردن به وفای تو وفادار خوش است

متن بی وفایی دنیا

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

—–

کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

متن بی وفایی دنیا

قهر است کار آتش گریه ست پیشه شمع

از ما وفا و خدمت وز یار بی وفایی…

عکس پروفایل بی وفایی دنیا

کدام شعر!

وقتی که آواز پرواز

در گلوی آسمان یخ زده است

متن بی وفایی دنیا

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

خود ندانستم از این غمها چه سود

نظرات