متن عبور از سختی ها + عکس نوشته عبور از مشکلات

0

در این پست می توانید متن های زیبا عبور از مشکلات و متن کوتاه درباره سختی و مشکلات و متن عبور از سختی ها و عکس نوشته عبور از مشکلات و عکس نوشته سختی زندگی و عکس استوری مشکلات زندگی را مشاهده کنید.

متن عبور از سختی ها

متن عبور از سختی ها

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.

فرناندو پسوآ

متن عبور از سختی ها

تو که برای زندگی گریه می کنی
تو معنای واقعی زندگی رو بهتر درک میکنی

متن عبور از سختی ها

زندگی رو برا خودت سخت نکن
با سختی زندگی بجنگ
تا همه حظ کنن…

متن عبور از سختی ها

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.

فریدریش نیچه

عکس نوشته عبور از مشکلات

مشکلات به صورت درد به سراغ زندگی ات می آیند اما تو می توانی این دردها را تبدیل به سوخت کرده
و از آنها برای ادامه مسیر زندگی و دنیا استفاده نمایی. .
پس تحمل شان کن و خودت رو زود نباز

متن عبور از سختی ها

آری تو باید شاد باشی
شاد بودن بهترین انتقام از زندگی است
بر آنچه گذشت
آنچه شکست
آنچه نشد غم نخور
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد
آری زندگی سخت است اما من از آن سخت ترام
تو قهرمان زندگی کودکانت هستی…

متن عبور از سختی ها

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

هاروکی موراکامی

عکس استوری مشکلات زندگی

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت،
این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن عبور از سختی ها

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

متن عبور از سختی ها

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

بایرون پالسفر

عکس نوشته عبور از سختی ها

در برابر سختی ها تحمل کن و از پا نیفت.
وقتی که سختی ها را پشت سر گذاشتی، افتخاری به سراغت می آید.
افتخاری که ثمره تمام آن سختی کشیدن ها و ایستادگی ها بود.

متن عبور از سختی ها

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد
گاهی آرام و دلنواز
گاهی سخت و خشن
گاهی شاد و رقص آور
گاهی پر از غم
زندگی را باید احساس کرد…

نظرات