متن درباره ساده زیستی + عکس نوشته صاف و صادق

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره ساده بودن و متن درباره دورو نبودن و متن درباره ساده زیستی و عکس نوشته صاف و صادق و عکس نوشته صداقت و متن درباره صادق بودن و عکس نوشته صادق بودن را مشاهده کنید.

 متن درباره ساده زیستی

متن درباره ساده زیستی

مهربان و ملایم باش،

اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…

به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…

به تلخی ها اجازه نده

شیرینی زندگیت را از تو بربایند

—–

دلهای پاک

خطا نمی کنند،

سادگی می کنند.. .

و امروز سادگی

پاکترین خطای دنیاست.

متن درباره ساده زیستی

سادگی خیلی جذابه

وقتی چشم و دل سیر باشی

جذابیتش رو تو سادگی

حس میکنی!

—–

برای زیبا زندگی نکردن،

کوتاهی عمر را بهانه نکن…

عمر کوتاه نیست…

ما کوتاهی می کنیم!!

عکس نوشته ساده زیستی

ساده که باشی

آدم ها خیلی زود

دوستت می شوند

و تو خیلی دیـــــر می فهمی

دشمنت بودند

متن درباره ساده زیستی

آدم های ساده را

بی هیچ دلیلی دوست دارم

آدم هایی که خودشان هستند …

و نقش بازی نمی کنند،

سادگی،

شیک ترین ژست دنیاست!

متن درباره ساده زیستی

هیچکس

مجبور نیست

آدم بزرگی باشد

انسان بودن کافیست

متن چوب سادگی

ایستادن اجبار کوه بود،

رفتن سرنوشت آب

افتادن تقدیر برگ

و صبر پاداش آدمی…

پس بی هیچ چشم داشتی

حراج محبت کنیم

که همه ی ما خاطره ایم

متن درباره ساده زیستی

من قهرمان

داستان

غم انگیز

سادگی ام!

—–

آدمهای ساده را دوست دارم

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند

همان ها که برای همه لبخند دارند

همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند

متن درباره ساده زیستی

درجایی که همه ذغال فروشند

و دیگران راسیاه میکنند

بیاکمی ازمد افتاده باشیم

“سپید”بمانیم.

عکس نوشته سادگی

زندگی من بسیار ساده است

زیرا اجازه نمی دهم

مسائل دنیایی احساسات

و عواطف من را کنترل کند

و وقت و انرژی ام را

در جستجوی تاییدی جز

تایید درونی خود هدر نمی دهم

متن درباره ساده زیستی

ساده که باشی

آدم ها با همه کمبودهایشان

به غرورت حمله می کنند

و با همه غرورشان مچاله ات می کنند

—–

دلهای پاک

خطا نمی کنند،

سادگی می کنند.. .

و امروز سادگی

پاک ترین خطای دنیاست ..

عکس نوشته درباره ساده زیستی

بنام خداوندی

که داشتن او

جبران همه نداشته های من است

خدایا ‏”تنها‏” نگذار …

دلی را که هیچکس

”دردش‏” را نمی فهمد

متن درباره ساده زیستی

همیشه

به قلبت توجه کن

بااینکه سمت چپه ،

اما همیشه

راست میگه . .

—–

تو مهربان باش

بگذار بگویند ساده است

فراموشکار است،زود می بخشد…

سالهاست دیگر کسی در این سرزمین ساده نیست…

اما تو تغییر نکن…

متن درباره ساده زیستی

میدانی

گرمای امید یعنی چه؟

یعنی فراموش نکنی

که خدا اون بالاست

پس تا میتونی

برای دیگران امید باش

نظرات