متن درباره بدی کردن + عکس نوشته خوبی و بدی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره انسانهای بد و اشعار کوتاه درباره بدی و متن درباره بدی کردن و عکس نوشته خوبی و بدی و عکس استوری بدی و متن درباره شر و خوبی و عکس پروفایل درباره انسانهای نامرد را مشاهده کنید.

متن درباره بدی کردن

متن درباره بدی کردن

روزگار بدیست…

درست وقتی در آتش میسوزی

همه به بهانه آب آوردن میروند ..

—–

پیش مردم جز بدی از من نمی گفتی، ولی
از تو نامی هر کجا آمد گرامی داشتم……

متن درباره بدی کردن

می گفت:
خوبی با خوشی فرق داره
بخاطر خوبی ها،
از خیلی خوشی ها،
باید گذشت……

متن درباره بدی کردن

یکی دیگه از قوانین زندگی اینه

که زیاد مثل پروانه دور کسی بچرخی میگیره

خشکت میکنه میذاره لایِ دفتر خاطراتش

عکس نوشته بد و خوبی

میلان کوندرا:

زندگی با همه ی بدی هایش ، یک خوبی دارد که با گذشت زمان ، شخصیتِ دوم آدم های اطرافت را نشانت میدهد!…

متن درباره بدی کردن

دخترهای ساده …
دلبری بلد نیستند…
سوختن و ساختن بلدند
خوبی ها را فقط میبینند
دلتنگیشان را جار نمیزنند
دلشان که میشکند سکوت میکنند
و فقط بغض ……

—–

گاهی با وجود تمام بدی ها و خیانت ها، بعضی از آدم ها را به راحتی می‌بخشی …‌تنها به این دلیل که :
دوست داری همچنان در زندگیت حضور داشته باشند!…

متن درباره بدی کردن

مردم میگویند:
\آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها\
اما باید اینگونه باشد،
\خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید\
هیچکس کامل نیست….

عکس پروفایل انسان نامرد

اگر روزی دشمن پیداکردی،

بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند،

بدان دربرابرت ناتوانند

اگر روزی نامردی دیدی،

بدان قیمتت بالاست

متن درباره بدی کردن

به هرکسی نیکی کنی او راساخته ای و به هر کسی بدی کنی به او باخته ای……

—–

یا خوبی نکنید
یا اگه خوبی کردید
فراموش کنید و منت نذارید
اونم وسط دعوا……

متن درباره بدی کردن

به نامردی نامردان

قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند

از بس که تو نامردی…..

عکس نوشته درباره بدی کردن

مردم میگویند:
\آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها\
اما باید اینگونه باشد،
\خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید\
هیچکس کامل نیست…..

متن درباره بدی کردن

هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره دل نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هردو دروغ گفته باشیم…

—–

دلخسته ام

از شهر نامردی و رندی ها

پایان خوبم باش!

مثل «فیلم هندی» ها

متن درباره بدی کردن

ما در دنیایی زندگی میکنیم
که وقتی به یک کسی خوبی کردیم و
خوبی کردیم و خوبی کردیم
روزی که خوبی نکنیم
ما از نظر اون آدم بدی کردیم …..

نظرات