جملات پیاده روی زائرین امام حسین + عکس نوشته التماس دعا

0

در این پست می توانید جملات پیاده روی زائرین امام حسین و عکس نوشته التماس دعا و اس ام اس التماس دعا زائر امام حسین و پیام درخواست التماس دعا از زائرین کربلا را ببینید.

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

شب عفو است و محتاج دعایم

زعمق دل دعایی کن برایم

اگر امشب به معشوقت رسیدی

خدا را در میان اشک دیدی

—-

کربلا نرفتن سخت است…

کربلا رفتن سخت تر!

تا نرفته ای شوق رفتن داری… تا رفتی شوق مردن!

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

این فقط پا به جاده رفتن نیست
یک ملاقات ساده رفتن نیست

می رسی تا خدا درنگ نکن
این فقط یک پیاده رفتن نیست

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

کمی هم نزد او یادی زما کن

کمی هم جای ما او را صدا کن

بگو یارب فلانی رو سیاه است

دو دستش خالی و غرق گناه است

التماس دعا زائر کربلا

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

در این روزها و شبهای مقدس

نیم نگاهی را محتاجم

که دوستی به پهنای قلب مهربانش

به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد

پس ای مهربان

التماس دعا

پیام درخواست التماس دعا از زائرین کربلا

این دستان ساده و خالی دخیلتان

مارا به رسم رفاقت دعا کنید

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

گفتم : دعا چیست؟

گفتند : طلب نیاز از بی نیاز

گفتم : التماس دعا چیست؟

گفتند : خوبان را در درگاه خدا واسطه قرار دادن

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

بی حسین بن علی احساس پیری می کنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

عزاداریتان قبول، التماس دعا

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

ساکن شهر کربلا تو حسین
راه زیبای تا خدا تو حسین

مطمئنم که عاقبت روزی
می کشی اربعین مرا تو حسین

پیامک التماس دعا

الهی به حرمت محرم

بهترین احوال، بهترین روزی

بهترین تقدیر، بهترین عاقبت

بهترین عزاداری و بهترین زندگی

نصیبتون بشه التماس دعا

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم

خیلی حسین زحمت ما را کشیده است

التماس دعا

—-

دوست عزیز

ما را در صحن شش گوشه یاد کن

التماس دعا

—-

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود

یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

خواستم این اربعین را کربلا باشم نشد

از نجف، پای پیاده کربلا باشم نشد

زائران بین نمازی در حرم یادم کنید

پیام التماس دعا برای زائرین کربلا

گفتند دستان عباس را قطع کنید

تا سنت دست بوسی برچیده شود

اما نفهمیدند کفار که ما

اصالتا پابوس این خانواده ایم…

—-

با عشق حسین (ع) دل جوان شد

این شـــور نصیب عاشــقــــان شد

از لطف حسـن(ع) به کل ایـــــــران

ویــــزای عـــــراق رایــــــگــان شــد

زائر کربلا التماس دعا

جملات پیاده روی زائرین امام حسین

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه…

به دستهای کوچک حضرت رقیه..ناله هیچ طفلی سر نیاد

به حنجر تیر خورده علی اصغر همه دردها درمانشه ..

به ناامیدی ابوالفضل هیچ امیدی دراین شب مبارک ناامید نشه…

به غنچه زیبا قاسم …هیچ جوانی ناکام نشه …

نظرات